Privacy verklaring

Stichting Oosterwijkse Pinksterfeesten

Algemeen

Dit is de privacyverklaring van Stichting Oosterwijkse Pinksterfeesten. Stichting Oosterwijkse Pinksterfeesten is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die worden verzameld. Wij respecteren je privacy en houden ons aan de regels die de Algemene Verordening Gegevensbescherming en overige privacy wet- en regelgeving stellen.

Stichting Oosterwijkse Pinksterfeesten kan deze privacy verklaring eenzijdig wijzigen. We adviseren je daarom om deze verklaring regelmatig op wijzigingen na te gaan.

Verwerkte gegevens

Stichting Oosterwijkse Pinksterfeesten verzamelt en verwerkt gegevens die je actief aan ons verstrekt. Hiervan is alleen sprake als je je opgeeft als deelnemer van de Oosterwijkse Pinksterfeesten.

Wij verzamelen en verwerken de volgende categorieën van persoonsgegevens:
 • naam;
 • contactgegevens;
 • overige persoonsgegevens die je kunt invullen als je je als deelnemer opgeeft (voor een opgave zijn deze gegevens echter niet allemaal verplicht);
 • 'deelname naam', die anders kan zijn dan je echte naam;
Ben je jonger dan 16 jaar?

Als je jonger bent dan 16 jaar mag je slechts persoonsgegevens aan Stichting Oosterwijkse Pinksterfeesten verstrekken als je daarvoor toestemming hebt gekregen van een van je ouders of een wettelijk vertegenwoordiger die deze privacy verklaring heeft gelezen. Als je er van overtuigd bent dat Stichting Oosterwijkse Pinksterfeesten zonder ouderlijke toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld over een minderjarige, neem dan contact op via oosterwijksepinksterfeesten@gmail.com zodat deze informatie kan worden verwijderd.

Doeleinden verwerking

De persoonsgegevens die je actief aan Stichting Oosterwijkse Pinksterfeesten verstrekt worden gebruikt voor de volgende doeleinden:
 • om een administratie bij te houden van alle deelnemers die een account aanmaken;
 • om deelname mogelijk te maken aan onze Oosterwijkse Pinksterfeesten;
 • om je een brief inclusief toegangskaart toe te sturen;
 • om je jaarlijks een uitnodiging toe te sturen voor een nieuwe editie van de Oosterwijkse Pinksterfeesten;
 • om je te informeren of je opgave is gelukt en betaald;
 • om je 'deelname naam', woonplaats en trekker te vermelden op de website;
 • om je 'deelname naam', woonplaats en trekker te vermelden in het programmaboek;

Ontvangers

Stichting Oosterwijkse Pinksterfeesten publiceert bepaalde gegevens die je in je profiel hebt opgenomen op de website. Deze gegevens zijn toegankelijk voor alle bezoekers van de website. Bij het invullen van je profiel is aangegeven welke gegevens op de website worden gepubliceerd. Indien je niet wilt dat deze gegevens openbaar zijn, dan kan je de invulvelden in je profiel leeg laten.

Stichting Oosterwijkse Pinksterfeesten zal jouw gegevens niet aan derden beschikbaar stellen. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

In sommige gevallen kan je via onze websites doorlinken naar websites van derden. Stichting Oosterwijkse Pinksterfeesten is niet verantwoordelijk voor de gegevensverwerking of het privacybeleid van deze derden. Ook is Stichting Oosterwijkse Pinksterfeesten niet verantwoordelijk voor de eventuele verwerking van jouw openbare persoonsgegevens door andere gebruikers van deze website.

Cookies

Deze website maakt gebruik van permanente cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die automatisch door de internet browser op je computer worden geplaatst.

Met behulp van een permanente cookie kan de website je bij een volgend bezoek herkennen.
Bij het inloggen op je account maak je automatisch gebruik van de optie om je sessie-id te bewaren in een permanente cookie.

Je kunt je internet browser zo instellen dat je wordt gewaarschuwd als er een cookie wordt geplaatst. Ook kan je het plaatsen van cookies volledig blokkeren. Je kunt dan echter mogelijk niet van alle onderdelen van de website gebruikmaken.

Google Analytics

Stichting Oosterwijkse Pinksterfeesten maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van cookies om ons te helpen analyseren hoe gebruikers de Website gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over je gebruik van de website (met inbegrip van je IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe de website gebruikt wordt, rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal je IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. Meer informatie vind je bij Google: Google's privacy beleid.

Als gezegd kun je je internet browser zo instellen dat je wordt gewaarschuwd als er een cookie wordt geplaatst en kan je het plaatsen van cookies volledig blokkeren. Je kunt dan echter mogelijk niet van alle onderdelen van de website gebruikmaken.

Flickr.com

Stichting Oosterwijkse Pinksterfeesten maakt gebruik van Flickr.com, een foto-service die wordt aangeboden door SmugMug, Inc (“Flickr”). De door ons gemaakte foto's tijdens het evenement worden opgeslagen op Flickr.com.

Meer informatie vind je bij Flickr.com: Flickr's privacy beleid.

Mochten er foto's staan waar u bezwaar tegen hebt, dan hebt u het recht om te verzoeken tot verwijdering.
Zie hiervoor ook 'Inzage, correctie en verwijdering'.

Mollie.com

Stichting Oosterwijkse Pinksterfeesten maakt gebruik van Mollie.com, een betaaldienstverlener die haar klanten (zoals ons) de mogelijkheid biedt online betalingen van hun consumenten (in ons geval deelnemers) te accepteren. Via Mollie kan een klant haar consumenten de keuze geven uit verschillende betaalmethoden. U kunt dus via ons in aanraking komen met Mollie wanneer u zich wenst op te geven voor ons evenement en betaald.

Meer informatie vind je bij Mollie.com: Mollie's privacy beleid.

Facebook.com

Stichting Oosterwijkse Pinksterfeesten maakt gebruik van Facebook.com. Via Facebook plaatsen wij louter informatieve berichten.

Meer informatie vind je bij Facebook.com: Facebook's privacy beleid.

YouTube.com

Stichting Oosterwijkse Pinksterfeesten maakt gebruik van YouTube.com, een website van YouTube LLC, een dochteronderneming van Google. Het is een site waar gebruikers kosteloos video's kunnen publiceren. Wij plaatsen ieder jaar een video van ons evenement, waarbij het doel is om een sfeerimpressie te geven en niet om personen specifiek in beeld te brengen. Mochten u onverhoopt toch bezwaar hebben tegen de getoonde beelden, dan hebt u het recht om te verzoeken tot wijziging/verwijdering.
Zie hiervoor ook 'Inzage, correctie en verwijdering'.

Meer informatie vind je bij Google.com: Google's privacy beleid.

Indexering door zoekmachines

De gegevens die je in je profiel opneemt, kunnen in beginsel niet door externe websites, zoals zoekmachines, geïndexeerd worden.

Beveiliging en bewaartermijn

De persoonsgegevens die via deze website worden verzameld zijn beveiligd via de huidige gebruikelijke technieken.

Gegevens die je hebt doorgegeven worden in beginsel zo lang bewaard als je account in stand blijft. Als je je account laat opheffen, worden de aan je account gekoppelde persoonsgegevens geanonimiseerd zodat de deelnames en uitslagen voor andere bezoekers niet langer naar jouw persoon herleidbaar zijn.

De overige persoonsgegevens worden bewaard zo lang je account in stand blijft.

Inzage, correctie en verwijdering

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Leden kunnen dit voor het grootste deel zelf. In de gevallen dat dit niet mogelijk is, kan je een gespecificeerd verzoek tot Stichting Oosterwijkse Pinksterfeesten richten om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Als je een vraag of verzoek hebt moet dit worden ingediend door een mail te sturen naar oosterwijksepinksterfeesten@gmail.com.

Stichting Oosterwijkse Pinksterfeesten zal in beginsel binnen vier weken op een verzoek tot inzage of correctie verzoek reageren. In geval van een verzoek tot verwijdering zal Stichting Oosterwijkse Pinksterfeesten de betreffende persoonsgegevens zo spoedig mogelijk verwijderen, tenzij en voor zover de wet verplicht om de betreffende persoonsgegevens te bewaren of er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen verwijdering verzetten. Stichting Oosterwijkse Pinksterfeesten stuurt je na uitvoering van een verzoek tot verwijdering een bevestigingsbericht. Indien Stichting Oosterwijkse Pinksterfeesten de betreffende persoonsgegevens (gedeeltelijk) niet heeft verwijderd, stuurt Stichting Oosterwijkse Pinksterfeesten de bezoeker een bericht waarin zij toelicht waarom niet (volledig) aan het verzoek kon worden voldaan.

Indien Stichting Oosterwijkse Pinksterfeesten niet of niet volledig kan vaststellen op welke persoonsgegevens een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering betrekking heeft, kan Stichting Oosterwijkse Pinksterfeesten de bezoeker vragen om zijn verzoek (nader) te specificeren. De uitvoering van het verzoek wordt dan opgeschort op totdat de bezoeker de (nadere) specificatie heeft verstrekt.

Vragen of klachten

Als u nog vragen of klachten heeft over ons privacy beleid kunt u een bericht sturen aan oosterwijksepinksterfeesten@gmail.com. U heeft ook het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.


Het privacybeleid is voor het laatst gewijzigd op 25 maart 2019.